2️⃣ ZVVZ má 5 nových projektů - představujeme 2/5 neboli Oprava elektroodlučovačů popílku v Elektrárně Prunéřov 2


Představujeme 2/5 nových projektů - Oprava elektroodlučovačů popílku v Elektrárně Prunéřov 2


07.09.2022 Pro veřejnost #zvvz

V červenci letošního roku byla mezi společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. a společností ČEZ uzavřena smlouva o dílo na opravu elektroodlučovačů v Elektrárně Prunéřov 2.
Předmětem díla je oprava stávajících elektrostatických odlučovačů popílku instalovaných v Elektrárně Prunéřov 2 na B23 (blok C), B24 (blok D) a B25 (blok E), a to včetně provedení částečné výměny jejich dožitých částí specifikovaných zákazníkem. Dílo bude realizováno v těchto třech etapách:
·       Oprava EO B25 na bloku E od 22. 08. 2022 do 30. 10. 2022
·       Oprava EO B24 na bloku D od 02. 04. 2023 do 26. 06. 2023
·       Oprava EO B23 na bloku C od 22. 07. 2023 do 19. 10. 2023
Na přípravě projektu participovali kolegové napříč celou naší společností. Díky jejich kvalitní práci se podařilo tento obchodní případ zakončit podpisem smlouvy. Je na místě poděkování všem, kteří se na daném projektu podíleli.

Tags