3️⃣ ZVVZ má 5 nových projektů - představujeme 3/5 neboli Smlouva s Teplárnou České Budějovice


Představujeme 3/5 nových projektů - Smlouva s Teplárnou České Budějovice


23.09.2022 Pro veřejnost #zvvz

Teplárna České Budějovice v roce 2020 dokončila dlouhodobou podnikatelskou koncepci s názvem Strategie pro zelené město v letech 2020–2048. Cílem dokumentu je další ekologizace provozů, diverzifikace palivového mixu a postupné nahrazení hnědého uhlí místně dostupnými bezemisními a obnovitelnými zdroji energie.
Tento záměr byl průběžně sledován a již začátkem roku 2021 jsme se částečně podíleli na přípravách návrhu technologických změn pro přechod na spalování biomasy. Následně po zveřejnění jedné z části zmíněné koncepce pod názvem „Retrofit Kotle K12 Teplárna České Budějovice a.s.“ jsme oslovili společnost INVELT SERVIS s.r.o. a zahájili jednání o budoucí spolupráci. Po několikaměsíční usilovné práci jsme dospěli k dohodě na rozsahu našich dodávek a činností v rámci realizace náhrady elektroodlučovače za látkový filtr. Vyvrcholením našeho úsilí bylo schválení podání finální nabídky a schválení podpisu smlouvy o dílo.
Děkujeme všem členům projektového týmu i ostatním kolegům, kteří se podíleli na zpracování nabídky a smluvních dokumentů 

Tags