Dálkové vytápění


Komplexní komfort dodávky tepla až do bytu, bezpečnost či cenová výhodnost. To jsou jen některé z výhod centrálního zásobování teplem (CZT).


29.10.2020 Pro veřejnost #zvvzenergo

Hlavní výhody dálkového vytápění:

 • UŽIVATELSKÝ KOMFORT A POHODLÍ
  Odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jde o komplexní službu, kde jedinou starostí odběratele je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezóny. Veškerý servis, údržbu, opravy a investice zajišťuje provozovatel ZVVZ ENERGO, s.r.o.
 • BEZPEČNOST
  Ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování. Pravidelné servisní kontroly a revize zařízení, nepřetržitý dohled dispečinku a non-stop havarijní služba snadno odhalí případný poruchový nebo havarijní stav a vzniklou situaci bezodkladně vyřeší. Teplo je vyráběno mimo místo konečné spotřeby. Do vytápěných objektů je přenášeno v podobě horké vody, která nehoří, není jedovatá, ani výbušná.
 • SPOLEHLIVÁ DODÁVKA TEPLA
  Společnost ZVVZ je od 50. let minulého století nejvýznamnějším dodavatelem tepelné energie pro město Milevsko a pro areál firmy. CZT zaručí dostatečně vysokou teplotu topné vody a zajistí teplo a teplou vodu kdykoliv – v mrazech i ve špičkách. Tepelná soustava je zabezpečena záložním zdrojem tepla. Důkladná údržba tepelných zařízení a odborná péče zajišťují spolehlivou celoroční dodávku tepla.
 • PROVOZNÍ NENÁROČNOST
  Potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.
 • KOMPLEXNOST CENY
  Žádné další skryté náklady a investice. Cenová hladina námi dodávaného tepla se dlouhodobě pohybuje na průměrných cenách tepla v ČR. Odběratel zároveň šetří za opravy a revize zařízení – veškeré náklady jdou za dodavatelem. Odpadá investice do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu. Cena za teplo již zahrnuje veškeré náklady na provoz.