Funkci prezidenta holdingu ZVVZ GROUP bude zastávat Peter Bodnár


Posun generálního ředitele holdingu ZVVZ GROUP, Ing. Petra Bodnára, do funkce prezidenta společnosti.


03.08.2022 Pro veřejnost #zvvz

Na konci července došlo po dohodě s vlastníkem společnosti k plánovanému řízenému posunu generálního ředitele holdingu ZVVZ GROUP,        Ing. Petra Bodnára, do funkce prezidenta společnosti. Po úspěšně provedených změnách v restrukturalizaci skupiny bude tak nadále pokračovat vzájemné synergické fungování všech společností holdingu. Peter Bodnár bude předávat zkušenosti uvnitř i směrem ven z holdingu ZVVZ GROUP a zejména zastupovat v této čestné funkci zájmy společnosti ve vztahu ke klíčovým partnerům, asociacím, aliancím a dalším třetím stranám v tuzemsku i zahraničí.

Ve funkci předsedy představenstva ZVVZ GROUP, a.s. jej nahradila Ing. Bohumila Chrappová a je tak zajištěna kontinuita celého procesu i další pokračování v nastoupeném trendu, což navíc posílili z pozice místopředsedy představenstva Ing. Antonín Koukolík, nově odpovědný za oblasti strategie a transformace skupiny, a nový člen představenstva Ing. Petr Dvořák, odpovědný za finance holdingu. K dalším změnám, resp. doplnění členů představenstev došlo ve společnostech ZVVZ-Enven Engineering, a.s. a ZVVZ MACHINERY, a.s.  

Tags