Zahájení topné sezóny 2020-2021


Společnost ZVVZ ENERGO, s.r.o., jako provozovatel centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje, oznamuje svým odběratelům, že dnem 25.9. 2020 byla, po předchozí přípravě, zahájena topná sezóna pro období 2020-2021.


30.09.2020 Pro veřejnost #zvvzenergo

V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možné sjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, resp. protočit všechny termostatické hlavice na radiátorech, byty v nejvyšších podlažích by měly provést odvzdušnění otopných těles, a to do momentu, kdy z otopného tělesa začne vytékat voda. V případě potřeby kontaktujte naše provozní techniky na tel. 724 977 928; 602 470 225.
Věříme, že při splnění těchto doporučení bude vytvořena teplotní pohoda ve Vašich bytech.