Speciální aplikace větrání dolů, tunelů a metra


  • zpracování kompletní realizační dokumentace včetně dokumentace skutečného stavu
  • dodávky se speciálními požadavky na teplotní odolnost elementů a těsnost klapek v případě požáru
  • zdvihací mechanismy pro údržbu vzduchotechnických zařízení včetně jejich revizí
  • vzduchotechnické větrací a odsávací systémy určené pro větrání pomocných prostor včetně dodávek protipožárních klapek a požárních uzávěrů
  • filtroventilační zařízení pro ochranu obyvatelstva včetně dodávek plynotěsných uzávěrů a potrubí z výroby skupiny ZVVZ
  • silnoproud pro část vzduchotechniky
  • montáž, uvedení do provozu, provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaregulování na projektované parametry
  • vypracování příslušné dokumentace pro provoz a údržbu ke zhotovované části díla
  • revize, opravy a generální opravy výše uvedených zařízení