Jsme dlouholetý a díky svým zkušenostem a praxi spolehlivý partner (již od výstavby) provozovatele JE Temelín a dodavatelů logických celků pro servis a údržbu. V rámci uzavřených smluv o dílo provádíme plánovanou i nahodilou údržbu instalovaného vzduchotechnického zařízení v jaderné elektrárně Temelín a taktéž montáž, seřízení a uvedení do provozu zařízení v rámci investičních akcí. Jedná se o speciální činnosti v oblasti servisních a montážních prací klimatizačního a ventilačního zařízení, pro práci na jaderných elektrárnách platí pro pracovníky přesně dané podmínky, které musí nejdříve splnit, než bude umožněn vstup. Tyto podmínky jsou pravidelně obnovovány – školením, přezkoušením pomocí testů na PC, lékařskou prohlídkou, psychologickým vyšetřením atd. Dále tito pracovníci mají různá zaškolení na jednotlivá zařízení a další odborná oprávnění. Je zde velmi vysoká náročnost na bezchybnost práce (hodnotí se vina z lidského faktoru). Veškerá práce je přísně dokumentována.

Rozsah činností servisu a montáží pro JE

  • Ventilátory
  • Klimatizační jednotky
  • Chladící klimatizační jednotky
  • Klapky uzavírací, regulační a požární
  • Hermetické uzávěry
  • Filtrace vzduchu
  • Speciální filtrační zařízení pro zachycovaní radioaktivních aerosolů, jodu a sloučenin jodu
  • Tlumiče hluku
  • Potrubní rozvody vzduchu včetně tvarovek a příslušenství
  • montážní práce při investičních akcích