V rámci dodavatelského programu společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. jsou hlavní činností úseku Montáže a servis montážní a demontážní práce technologických zařízení. Tento úsek se zaměřuje především na oblast energetiky, působí však i ve všech dalších odvětvích průmyslu. Značka ZVVZ se v minulosti podílela na odprášení většiny energetických zdrojů v ČR a SR a na dodávkách klimatizačního a ventilačního zařízení pro jaderné elektrárny Temelín, Dukovany, Jaslovské Bohunice a Mochovce. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality dle ISO 9001, environmentálního systému dle ISO 14001, systému řízení v oblasti bezpečnosti práce ISO 45001, systému procesu svařování dle ISO 3834-2 (vyšší požadavky na kvalitu) . Díky svým mnohaletým zkušenostem a úspěšně realizovaným zakázkám po celém světě může úsek Montáže a servis ZVVZ-Enven Engineering, a.s. svým zákazníkům nabídnout kvalitní služby v následujících oblastech:

Montáž technologií elektrostatických odlučovačů, látkových a hybridních filtrů

Pro tyto tradiční produkty značky ZVVZ (i pro zařízení vyráběná resp. dodávaná jinými  společnostmi) zajišťujeme, v tuzemsku i zahraničí, následující činnosti:

 • Technická příprava staveb
 • Vypracovávání technologických postupů montáže
 • Zajišťování svářecího dozoru na stavbách
 • Realizace montáže a šéfmontáže
 • Účast při zkouškách a uvádění zařízení do provozu

Montáž ventilátorů a točivých strojů

Pro tyto tradiční produkty značky ZVVZ (i pro zařízení vyráběná resp. dodávaná jinými  společnostmi) zajišťujeme, v tuzemsku i zahraničí, následující činnosti:

 • Technická příprava staveb
 • Vypracovávání technologických postupů montáže
 • Zajišťování svářecího dozoru na stavbách
 • Realizace montáže a šéfmontáže 
 • Účast při zkouškách a uvádění zařízení do provozu

Montáž HVAC

Nabízíme a provádíme montáž a servis klimatizačních jednotek a propojovacího potrubí včetně regulačních prvků v rámci velkých stavebních objektů jako jsou banky, obchodní centra, apod.

Mezi vybrané realizace patří např. dodávka klimatizačního zařízení pro Schwan Cosmetics Český Krumlov, Jihočeské papírny ve Větřní a výzkumné středisko CERN ve švýcarské Ženevě, větrání a klimatizace provozních budov elektrárny Prunéřov II, Protonové centrum Lund-Švédsko

 V rámci uzavřených servisních smluv provádíme preventivní i nahodilou údržbu instalovaného vzduchotechnického zařízení v jaderné elektrárně Temelín.

Montáž projektů ve speciálním režimu (civilní a vojenské objekty)

Montáž projektů ve speciálním režimu na základě vlastnictví dokladu o bezpečnostní způsobilosti v objektech důležitých pro obranu České Republiky ve smyslu zákona číslo 222/1999 Sb. §29 a zákona číslo 412/2005 Sb. §95.

Montáž technologií DeSOx, DeNOx

Pro tyto tradiční produkty značky ZVVZ (i pro zařízení vyráběná resp. dodávaná jinými  společnostmi) zajišťujeme, v tuzemsku i zahraničí, následující činnosti:

 • Technická příprava staveb
 • Vypracovávání technologických postupů montáže
 • Zajišťování svářecího dozoru na stavbách
 • Realizace montáže a šéfmontáže
 • Účast při zkouškách a uvádění zařízení do provozu

Montáž technologie dopravních systémů produktů čištění

Pro tyto tradiční produkty značky ZVVZ (i pro zařízení vyráběná resp. dodávaná jinými  společnostmi) zajišťujeme, v tuzemsku i zahraničí, následující činnosti:

 • Technická příprava staveb
 • Vypracovávání technologických postupů montáže
 • Zajišťování svářecího dozoru na stavbách
 • Realizace montáže a šéfmontáže 
 • Účast při zkouškách a uvádění zařízení do provozu

 Montáž ocelových konstrukcí

Provádíme montáže ocelových konstrukcí, které jsou součástí technologických celků ale i jakýchkoliv samostatných ocelových konstrukcí jako jsou opláštěné haly, zásobníky produktů atd. To vše podle přání zákazníka.

Montáž projektů v jaderné energetice.

Jedná se o speciální oblast uplatnění dodávek, montážních a servisních prací klimatizačního a ventilačního zařízení pro jaderný i nejaderný ostrov v českých a slovenských jaderných elektrárnách Dukovany, Temelín, Mochovce a Jaslovské Bohunice. 

V rámci uzavřených servisních smluv provádíme preventivní i nahodilou údržbu instalovaného vzduchotechnického zařízení v jaderné elektrárně Temelín.