V rámci servisních služeb provádíme technickou pomoc, poradenství a konzultace zejména v níže uvedených oblastech. Disponujeme také vlastními zkušebnami a laboratoří filtračních elementů.

 • elektrické odlučovače, včetně servisu zdrojů VVN a jejich řízení
 • látkové filtry - hadicové, kapsové, s pulzní regenerací, s regenerací zpětným proplachem, s
 • mechanickou regenerací, včetně zdrojů tlakového vzduchu, redukčních stanic a čištění tlakového vzduchu
 • pneumatická doprava včetně tlakových nádob
 • mechanická doprava - šnekové dopravníky, spirálové dopravníky, pásová doprava, redlery, rotační podavače, atd.
 • laboratorní analýzy filtračních elementů látkových filtrů

Šéfmontáž, supervize 

Mezi naše služby patří šéfmontáž / supervize. Tedy dozor a poradenská činnost pro pracovníky objednatele na místě instalace zařízení naším pracovníkem.

Veškeré tyto činnosti provádíme jak v České republice, tak kdekoli jinde na světě.

Montážní mechanismy, jeřáby a autojeřáby

V rámci montážních a demontážních prací má úsek Montáže a servis k dispozici následující montážní mechanismy, které jsou rovněž i k pronájmu.

 • Autojeřáby - DEMAG TC 300 (nosnost 90t), DEMAG AC 80-2 (nosnost 80t), DEMAG AC 50 (nosnost 50t), AD28 (nosnost 28t), AD20 (nosnost 20t)
 • Věžové jeřáby - POTAIN 285/B (nosnost 12t)
 • Pracovní plošiny - HPX 16 a 20…
 • Montážní ramena - DERICK 0,4/15  (nosnost 0,4t)
 • Minijeřábek - GROVE 24 IHD (nosnost 5,4t)
 • mechanické odlučovače - žaluziové, cyklony
 • filtroventilační stanice pro jadernou energetiku, civilní i vojenské kryty
 • ventilátory - radiální, axiální, vícestupňové (diagnostika, prognostika, vyvažování)
 • měření a regulaci vzduchotechnických parametrů
 • měření korozního úbytku (vzduchovody, kouřovody, skříně apod.)
 • zajištění originálních náhradních dílů včetně montáže
 • zajištění drobných, středních i generálních oprav zařízení

Najíždění – uvádění zařízení do provozu 

Mezi naše služby patří také Najíždění – uvádění zařízení do provozu vč. souvisejících zkoušek

Po zkouškách standardně probíhá najíždění a seřízení namontovaného zařízení podle zadaných charakteristik. Po úspěšném uvedení do provozu následuje zaškolení obsluhy.

Veškeré tyto činnosti provádíme jak v České republice, tak kdekoli jinde na světě.

Diagnostika a revize provozovaných technologií