Příslušenství komorových podavačů

Uzávěr klapkový, dle TS020705

Velikostní řada: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

Charakteristika:
Pneuválcem ovládaný klapkový uzávěr.

Použití:
Jako uzávěr za všechny typy komorových podavačů.

Kohoutová rozbočka a svodka, dle TS020704

Velikostní řada: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

Charakteristika:
Ručně nebo pneuválcem ovládaná rozbočka, resp. svodka.

Použití:
Rozbočení dopravních tras za komorovými podavači.

Vírové odlučovače, dle TS020713

Velikostní řada: D400, D630

Charakteristika:
Čedičem nebo Eucorem vyložený válcový díl s tangenciálním zaústěním vstupního potrubí.

Použití:
Koncový díl dopravní trasy, tzn. zaústění dopravního potrubí do koncového zásobníku.

Příslušenství sil a zásobníků

Provzdušňovací skříň, dle TS020709

Velikostní řada: šířka 250mm, délky 500 až 4000mm.

Charakteristika:
Deska se zalisovanou provzdušňovací tkaninou pro teploty do 250°C.

Použití:
Provzdušnění materiálu ve výsypkách a v zásobnících.

Pneumatický vykladač, dle TS020710

Velikostní řada:DN125, DN150

Charakteristika:
Pneumaticky ovládaný uzávěr s ruční regulací průtoku. Možno osadit jedním až čtyřmi ventily.

Použití:
Jako dálkově ovládaný uzávěr na výpadu ze zásobníku, nebo na konci tlakového žlabu, s možností ruční regulace průtoku.