Axiální přetlakové reversibilní ventilátory

Standardní velikosti: 2000 až 5000 mm nebo dle potřeb daného projektu. Standardní teplota dopravované vzdušiny v rozmezí -40 až +70°C

Výhody

  • rozsáhlá pracovní oblast vysoké účinnosti
  • snadný provoz i při malých výkonech
  • aerodynamická regulace natáčením rotorových lopatek
  • spolehlivost provozu
  • variantní materiály rotorových lopatek