Axiální rovnotlaké ventilátory

Pouze standardní velikosti: 710 až 4500mm v řadě vybraných čísel R20. Teplota dopravované vzdušiny až do +250°C

Výhody

  • tradiční výrobek
  • nízké investiční náklady
  • nízké náklady na údržbu
  • jednoduchost aerodynamické regulace natáčením lopatek regulačního ústrojí
  • spolehlivost provozu
  • nevýbušnost