Axiální rovnotlaké ventilátory

Pouze standardní velikosti: 710 až 4500mm. Teplota dopravované vzdušiny až do +250°C.

Výhody

  • tradiční výrobek
  • nízké investiční náklady
  • nízké náklady na údržbu
  • jednoduchost aerodynamické regulace natáčením lopatek regulačního ústrojí
  • spolehlivost provozu
  • nevýbušnost